Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Status prawny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.).
 
Fundusz prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
 
Poniżej w załączniku przedstawiamy ujednolicony tekst przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, odnoszących się do instytucji ochrony środowiska oraz problematyki finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jakub Wierdak
Data wytworzenia: 2010-12-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole