Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Zasady działania Funduszu

Celem działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu finansuje działania z zakresu:
1.      ochrony wód i gospodarki wodnej,
2.      ochrony powietrza,
3.      ochrony powierzchni ziemi,
4.      ochrony przyrody,
5.      zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii,
6.      edukacji ekologicznej,
7.      monitoringu środowiska,
8.      ochrony przed hałasem.
 
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mogą być:
1.      jednostki samorządu terytorialnego,
2.      spółki prawa handlowego,
3.      instytucje i urzędy,
4.      szkoły wyższe i uczelnie,
5.      jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
6.      organizacje pozarządowe,
7.      państwowe jednostki budżetowe,
8.      osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, m.in. na zadania z zakresu usuwania azbestu,
9.      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Urbanek
Data wytworzenia: 2010-12-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole