Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Zarząd

Zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 6/2022 z dnia 25 marca 2022 r. oraz Nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą:

Prezes Zarządu – Aleksandra Drescher

Zastępca Prezesa Zarządu – Jerzy Naszkiewicz

 


Podmiot udostępniający: WFOŚiGW w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Forysiak
Data wytworzenia: 2022-04-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole