Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór III 2023

L I S T A

- N A B Ó R  III -

 

Na postępowanie kwalifikacyjne dot. naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole Planowania, Sprawozdawczości
i IT  (ZPS) 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu nie wpłynęła żadna aplikacja.

 

 

 

 

Opole, dnia 21.08.2023 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aleksandra Drescher

                                                                                                   Prezes Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole