Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
I N F O R M A C J A o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku: Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF)

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowisku:
Księgowego

w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF) 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

 

 

  1. Stanowisko pracy: Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym (ZF). 
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:  
    Katarzyna Krasowska - Opole.
  3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata: kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazał się wiedzą podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

  

Opole, dnia 28.08.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                                                     Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole