Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
bip
A A A
A A A
Nabór IV - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

L I S T A

 

kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Nabór IV Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kandydata

 

Miejsce zamieszkania

(miejscowość)

1.

Katarzyna Krasowska

Opole

 

 

 

Opole, dnia 23.08.2023 r.

Przewodniczący

Komisji kwalifikacyjnej

Aleksandra Drescher

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole